Aktualności

22.01.2016 15:25

Wsparcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast

Trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

15 grudnia 2015 r. Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, uruchomiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Inicjatywa jest nowym instrumentem KE (zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia ws. EFRR) stworzonym w celu zapewnienia wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie. Z budżetu EFRR na realizację inicjatywy w okresie 2015-2020 przeznaczonych zostało 372 mln EUR. Projekty wybierane będą w drodze zaproszenia do składania wniosków.

Każdy projekt może otrzymać współfinansowanie z EFRR w wysokości do 5 mln euro. Maksymalna stopa współfinansowania wynosi 80%, wdrożenie projektu musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Trwający, pierwszy nabór, którego budżet wynosi 80 mln EUR, koncentruje się na czterech obszarach tematycznych powiązanych z agendą miejską UE, tj:

  • Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast)
  • Integracja imigrantów oraz uchodźców
  • Transformacja energetyki
  • Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej

Zapraszamy  do  zapoznania  się  wymaganiami i dokumentami aplikacyjnymi na stronie inicjatywy: http://www.uia-initiative.eu/fr/node/5

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.

Dla  zainteresowanych  udziałem  w  naborach, w styczniu i lutym 2016 r., w całej  UE  odbędą  się  cztery  spotkania  informacyjne: w Brukseli, Rydze, Rzymie  oraz  w  Krakowie. Zachęcamy do udziału w spotkaniu organizowanym 3 lutego      w      Krakowie,      rejestracja     jest     już     otwarta:http://www.uia-initiative.eu/en/krakow-applicant-seminar

Więcej informacji na temat inicjatywy Urban Innovative Actions: http://www.uia-initiative.eu/


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter