Aktualności

24.03.2020 12:14

Zmiana oprocentowania programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

W związku ze zmianą wysokości stopy redyskonta weksli NBP, która obowiązuje od dnia 18 marca 2020 r., zmianie ulega oprocentowanie pożyczek w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Aktualnie wysokość stopy redyskonta weksli wynosi 1,05%.

Stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące do tej pory 0,18% (1/10 stopy redyskonta weksli) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych uległo obniżeniu do wartości 0,11%. Natomiast 0,44% (1/4 stopy redyskonta weksli) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki uległo obniżeniu do wartości 0,26%.

Komunikat o nowej wysokości stopy redyskonta weksli NBP: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/rpp_2020_03_17.html

Więcej informacji na temat programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie:
https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter