Aktualności

23.06.2020 13:15

Jesteś eksporterem – skorzystaj i złóż wniosek o dofinansowanie

Unijny projekt Pomorski Broker Eksportowy realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza wspiera aktywność eksportową małych i średnich firm z województwa pomorskiego. Działania w projekcie dają możliwość prezentacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i bezpłatnymi usługami świadczonymi przez brokerów.

Usługa polega na dostarczaniu firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizację spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą. Aktualna edycja dotyczy współpracy z partnerami ze  Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Afryki oraz Indii. Zainteresowana tą usługą firma musi wskazać we wniosku jeden z wymienionych rynków.

Firmy  zainteresowane współpracą na międzynarodowych rynkach  mogą deklarować  swój udział jeszcze tylko do 30 czerwca. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu www.brokereksportowy.pl w zakładce usługa Broker zagraniczny.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Firmy z sektora MSP posiadające siedzibę na terenie województwa pomorskiego, które nie uzyskały wsparcia w poprzednich konkursach grantowych, organizowanych w ramach projektu.

Ile oraz na co można przeznaczyć środki?

Granty można przeznaczyć na dofinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym jak również platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów. Okres realizacji projektu nie może kończyć się później, niż w dniu 31 grudnia 2022 r. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowanych i wynosi do 40 tys. pln.

Kontakt:

Emilia Drozd-Kochanowicz – kierownik projektu Pomorski Broker Eksportowy

tel. +48 58 32 33 201, emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl, www.brokereksportowy.pl


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter