Aktualności

04.09.2017 14:54

Szkolenia w Wejherowie, Kartuzach i Pucku: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie Starostwa Powiatowego w Wejherowie we współpracy z doradcami ds. przedsiębiorczości Fundacji „Tax Car" oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym zaprasza na szkolenia organizowane w dniach 11, 14 i 15 września 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

 • Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  w tym omówienie zasad przyznawania dotacji,  kryteria wyboru wniosków, prawa
  i obowiązki wnioskodawców, omówienie prawidłowego przygotowania wniosku
  wraz z załącznikami,
 • Jak napisać dobry biznesplan? Czyli najważniejsze zasady wypełniania biznesplanu, najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców,
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
 • fundusze pożyczkowe jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
 • formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 Termin i miejsca szkoleń:

Szkolenia odbędą się w godz. 10.00 – 14.20 w następujących terminach i miejscach:

 • 11 września 2017 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,       (sala nr 9, parter),
 • 14 września 2017 r. w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 28A (sala konferencyjna),
 • 15 września 2017 r. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5     (sala konferencyjna).

 

Zgłoszenia:


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy - Wejherowo (11.09.2017)

2.  Formularz zgłoszeniowy - Kartuzy (14.09.2017)

3.  Formularz zgłoszeniowy - Puck (15.09.2017)

4.  Program szkoleń

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter