Aktualności

07.09.2017 09:28

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza 26 września 2017r. na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój biznesu w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania omówienie m.in.

 - wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 -  omówienie aktualnie ogłaszanych konkursów dla przedsiębiorców;

 -  wsparcie pożyczkowe na rozwój firmy;

-  indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się 26 września 2017 r. (wtorek) w Gdyni w siedzibie Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Olimpijskiej 2, sala A  parter w godz. 12:00-14:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 32 33 106 do dnia 25 września 2017 roku.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.


Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy 

2.   Program szkolenia 

 

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter