Ogłoszenia o konkursach

Konkurs „Oszczędne Oświetlenie Pomorza”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Oszczędne Oświetlenie Pomorza" (edycja pilotażowa 2014). Celem konkursu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia przestrzeni publicznej. Wnioski należy składać do 27 czerwca 2014 r.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu wOO/2014 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

 

Wnioski należy składać w terminie do 27 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 lipca 2014 r.

Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 14 sierpnia 2014 r.

 

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

http://www.wfosigw.gda.pl/konkurs,89,Oszczedne_Oswietlenie_Pomorza_edycja_pilotazowa_2014

Nazwa konkursu
„Oszczędne Oświetlenie Pomorza"
Instytucja ogłaszająca konkurs
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
27.06.2014
Więcej informacji
http://www.wfosigw.gda.pl/konkurs,89,Oszczedne_Oswietlenie_Pomorza_edycja_pilotazowa_2014