Ogłoszenia o konkursach

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków do pierwszej w 2014 r. edycji konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego. Wnioski należy składać do 12 maja 2014 r.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2014 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

 

Wnioski należy składać do 12 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 lipca 2014 r.

Wyniki zostaną opublikowane do 15 sierpnia 2014 r.

 

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do WFOŚiG. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Zobacz również:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - konkursy

 

Nazwa konkursu
Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej
Instytucja ogłaszająca konkurs
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
12.05.2014
Więcej informacji
http://www.wfosigw.gda.pl/konkurs,90,Konkurs_na_zadania_z_zakresu_edukacji_ekologicznej_dla_wojewodztwa_pomorskiego___I_sza_edycja_w_2014