Ogłoszenia o konkursach

Konkurs „Czyste powietrze Pomorza”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu „Czyste powietrze Pomorza". W ramach konkursu fundusz dofinansowuje zadania, których realizacja przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wnioski można składać do 16 maja 2014 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu „Czyste powietrze Pomorza".  W ramach konkursu fundusz dofinansowuje zadania, których  realizacja przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wnioski można składać do 16 maja 2014 r.

Można zgłaszać inwestycje polegające na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich  kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą), podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie mogą uzyskać także przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła.

Konkurs „Czyste powietrze Pomorza"  adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z  województwa pomorskiego, a także do podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Inwestycje realizowane są na obiektach będących własnością osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W 2013 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wpłynęło 11 wniosków. W ramach ich realizacji zdemontowano 263 kotły opalane węglem. 88 z nich zastąpionych zostało kotłami zasilanymi gazem, 13 – kotłami zasilanymi biomasą oraz jednym kotłem na olej opałowy i jedną pompą ciepła. 22 budynki podłączone zostały do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo zamontowanych zostało 18 instalacji solarnych i 4 powietrzne pompy ciepła. Na te inwestycje WFOŚiGW w Gdańsku przyznał łączną dotację w wysokości  550 000 zł.

 

„Czyste powietrze Pomorza"

  • wnioski należy składać do 16 maja 2014 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 czerwca  2014 r.
  • wyniki zostaną opublikowane do 27 czerwca 2014r.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne na: www.wfosigw.gda.pl

Nazwa konkursu
„Czyste powietrze Pomorza"
Instytucja ogłaszająca konkurs
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Rozpoczęcie naboru wniosków
09.03.2014
Zakończenie naboru wniosków
16.05.2014