Ogłoszenia o konkursach

Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs na projekty w ramach nowego programu COSME 2014-2020

Od 22 stycznia do 15 maja 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów utworzenia ośrodków sieci Enterprise Europe Network na lata 2015-2020. Jest to kontynuacja inicjatywy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podjętej przez Komisję Europejską w minionym okresie programowania, w ramach której funkcjonuje blisko 600 ośrodków sieci EEN na świecie, w tym 30 ośrodków w Polsce.

Od 22 stycznia do 15 maja 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów utworzenia ośrodków sieci Enterprise Europe Network na lata 2015-2020. Jest to kontynuacja inicjatywy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podjętej przez Komisję Europejską w minionym okresie programowania, w ramach której funkcjonuje blisko 600 ośrodków sieci EEN na świecie, w tym 30 ośrodków w Polsce.

Nazwa konkursu
Konkurs na projekty w ramach nowego programu COSME 2014-2020
Program
COSME 2014-2020
Rozpoczęcie naboru wniosków
22.01.2014
Zakończenie naboru wniosków
15.05.2014