Ogłoszenia o konkursach

34 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową

Ogłoszono termin dla dwóch naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie przeznaczone jest na nowe inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, a także na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych projektów w tym zakresie. Wnioski można składać od 7 kwietnia do 30 maja 2014 r.

Ogłoszono termin dla dwóch naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie przeznaczone jest na nowe inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, a także na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych projektów w tym zakresie. Wnioski można składać od 7 kwietnia do 30 maja 2014 r.

W konkursie na projekty przygotowawcze, w ramach działania 1.1, do wykorzystania z Funduszu Spójności jest 10 mln euro. Środki przeznaczone są dla beneficjentów, którzy planują inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracjach od 10 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) i potrzebują wsparcia przy opracowaniu stosownej dokumentacji. Gotową dokumentację projektową będą mogli wykorzystać, biorąc udział w konkursach planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na drugi konkurs, obejmujący wnioski o dofinansowanie na projekty inwestycyjne, przeznaczone jest 24 mln euro. Z tych środków można będzie sfinansować m.in. budowę lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnej czy oczyszczalni ścieków. Środki unijne są przeznaczone na dwa typy projektów:

  • realizowane w aglomeracjach 10-15 tys. RLM – 12 mln euro,
  • realizowane w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – 12 mln euro.

O unijne wsparcie w ramach obydwu konkursów mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Szczegóły, jak miejsce składania wniosków, wymagane dokumenty oraz kryteria, podane są w ogłoszeniach.


Więcej informacji na temat konkursów:

Konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – projekty przygotowawcze

Konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 – projekty inwestycyjne

 

Nazwa konkursu
34 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową
Program
Program Infrastruktura i Środowisko
Rozpoczęcie naboru wniosków
07.04.2014
Zakończenie naboru wniosków
30.05.2014