Dla Beneficjenta

Rusza konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna
12.06.2014 13:43

Rusza konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Już po raz 9. można zgłaszać najpiękniejsze place i bulwary do Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego. Uhonorowane zostaną gminy, na terenie których powstały wysokiej jakości miejsca wykorzystywane przez ogół mieszkańców. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które zostały ukończone między 1 stycznia 2012 r. a 31 grudnia 2013 r. i nie zostały zgłoszone do poprzednich edycji konkursu. Termin ich zgłaszania upływa 18 lipca 2014 r.

Zobacz>>
19.08.2014 12:58

Nowe Uszczegółowienie RPO WP

Obecnie obowiązujące Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 7 sierpnia 2014 r. URPO zawiera szczegółowy opis osi priorytetowych.

Zobacz>>
Trwa nabór projektów ppp z sektora efektywności energetycznej
12.06.2014 12:04

Trwa nabór projektów ppp z sektora efektywności energetycznej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza nabór projektów partnerstwa publiczno-prywatnego z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego. Celem naboru jest analiza i ocena stanu przygotowania projektów na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MIiR w procesie przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego. Zgłoszenia można przesyłać do 2 września 2014 r.

Zobacz>>
09.06.2014 12:21

Pomoc publiczna i pomoc de minimis po 1 lipca 2014 r.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis udzielna w projektach POKL do dnia 1 lipca 2014 r. podlega regulacjom określonym w dotychczasowych przepisach prawnych.

Zobacz>>
09.06.2014 10:55

Zasady oznaczania projektów

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało informację o uproszczonych zasadach oznaczania projektów.

Zobacz>>
Postaw na zieloną energię
06.06.2014 14:46

Postaw na zieloną energię

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego „Prosument". Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Zobacz>>
06.06.2014 11:34

Lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 02/POKL/7.2.1/2014

Zarząd Województwa Pomorskiego 3 czerwca 2014 roku Uchwałą nr 602/357/14 zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych na konkurs zamknięty nr 02/POKL/7.2.1/2014 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Zobacz>>
03.06.2014 12:20

Zwiększenie alokacji w ramach konkursu otwartego nr 01/POKL/7.2.1/2014

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż na mocy Uchwały nr 551/355/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2014 roku została zwiększona alokacja do wysokości 5 813 161,60 PLN w ramach konkursu nr 01/POKL/7.2.1/2014, ogłoszonego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 celem zapewnienia środków na dofinansowanie pozytywnie ocenionych projektów.

Zobacz>>
„Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim” – spotkanie informacyjne
30.05.2014 12:29

„Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim” – spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Aktywizacja zawodowa osób dojrzałych
30.05.2014 10:51

Aktywizacja zawodowa osób dojrzałych

Fundacja Gospodarcza w Gdyni, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zapraszają na konferencję „Aktywizacja osób dojrzałych w nowej perspektywie finansowej – możliwości wykorzystania wyników projektu ‹‹Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+››". Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 2014 r. w hotelu Haffner w Sopocie.

Zobacz>>
Święto Produktu Tradycyjnego i Dzień Samorządu
30.05.2014 10:26

Święto Produktu Tradycyjnego i Dzień Samorządu

Na placu przy Katedrze Oliwskiej w Gdańsku, 1 czerwca 2014 r. w godz.9-17, będzie można posmakować specjałów tradycyjnej kuchni Kaszub, Kociewia i Żuław. Już po raz ósmy zagości tu Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego. Msza św. w intencji osób pracujących na rzecz zachowania dziedzictwa kulinarnego województwa pomorskiego oraz samorządowców zostanie odprawiona o godz. 11.30. Następnie o godz. 13 rozpoczną się uroczystości związane z Dniem Samorządu Terytorialnego z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, podczas której wręczone zostaną odznaczenia państwowe – Medale za Długoletnią Służbę i odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa".

Zobacz>>
30.05.2014 10:22

Kolejne edycje „Going Global” – szkolenia dla przedsiębiorców

Sopocki ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość zaprasza do udziału w kolejnych szkoleniach z cyklu „Going Global", tym razem przybliżających zagadnienia rynku brytyjskiego (11 czerwca) i zarządzania ryzykiem walutowym (17 czerwca), które odbędą się w Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Zobacz>>
III edycja Forum Inicjowania Rozwoju
23.05.2014 11:00

III edycja Forum Inicjowania Rozwoju

11 czerwca 2014 r. w AmberExpo w Gdańsku odbędzie się III edycja Forum Inicjowania Rozwoju – spotkanie biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. Forum Inicjowania Rozwoju 2014 to wydarzenie dające przestrzeń dialogowi międzysektorowemu, a jednocześnie, inspirujące i umożliwiające doskonalić konkretne umiejętności w tym obszarze. W ramach forum organizowane są bezpłatne spotkania i warsztaty.

Zobacz>>
22.05.2014 13:49

Program dla Europy Środkowej – przyłącz się w Internecie

Uruchomiony został portal społeczności Programu dla Europy Środkowej 2014-2020 . Dzięki temu łatwiej będzie przygotować projekt i znaleźć partnerów. Poprzez przyłączenie się do społeczności internetowej użytkownicy zyskają możliwość dzielenia się informacjami. Narzędzie umożliwi także poszukiwanie oraz zamieszczanie pomysłów na projekty oraz profilu instytucji, która jest aktywna w obszarach wspieranych przez program.

Zobacz>>
Czwartkowe Spotkania dla beneficjentów funduszy europejskich
22.05.2014 13:32

Czwartkowe Spotkania dla beneficjentów funduszy europejskich

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza w czwartek, 5 czerwca 2014 r. na spotkanie informacyjne dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczania projektów poddziałania 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa" oraz 1.1.2 „Małe i średnie przedsiębiorstwa" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zobacz>>
20.05.2014 11:33

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Bądź aktywny, wybierz swoja Europę! 25 maja 2014 r.

Zobacz>>
Konsultacje społeczne programu Interact
19.05.2014 13:30

Konsultacje społeczne programu Interact

Rozpoczęły się polskie konsultacje społeczne programu Interact III na lata 2014-2020. Uwagi w języku polskim lub angielskim można zgłaszać do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wyłącznie drogą elektroniczną do 11 czerwca 2014 r.

Zobacz>>
Międzynarodowy Tydzień Coachingu w Trójmieście
15.05.2014 13:16

Międzynarodowy Tydzień Coachingu w Trójmieście

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na bezpłatne warsztaty coachingowe organizowane przez International Coach Federation (ICF) Poland w ramach Międzynarodowego Tygodnia Coachingu. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Zobacz>>
WUP podsumowuje rezultaty – konferencja
15.05.2014 12:53

WUP podsumowuje rezultaty – konferencja

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnej konferencji na temat rezultatów wsparcia ze środków EFS w latach 2004-2013, która odbędzie się w czwartek, 29 maja 2014 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, im. Fryderyka Chopina, ul. Ołowianka 1, Gdańsk.

Zobacz>>
Finansowanie zwrotne podmiotów ekonomii społecznej
12.05.2014 10:50

Finansowanie zwrotne podmiotów ekonomii społecznej

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym finansowania zwrotnego podmiotów ekonomii społecznej i podsumowującym pierwszy rok działania ES Funduszu – preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce. Spotkanie odbędzie się 16 maja 2014 r. w siedzibie przedsiębiorstwa społecznego – Sopocki Klub Żeglarski w Sopocie.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter