Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Pomorskie w Unii
Europejski Fundusz Społeczny
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 


Polecamy

 

 

 
Wrota Pomorza 
 
Aktualności


Pomorskie - dobry kurs na edukację. AktualnościInformujemy, iż w dniu 5 maja 2015 r. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego zatwierdzona została lista stypendystów projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015”.
 
 
Przedstawiona poniżej lista stypendystów sporządzona została w kolejności alfabetycznej.
Wszystkim stypendystom roku 2015  serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w realizacji Indywidualnych Planów Edukacyjnych Ucznia!
 
LISTA STYPENDYSTÓW projektu „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015”
  
INFORMACJA DLA STYPENDYSTÓW!
Zgodnie z założeniami Projektu rodzice/opiekunowie prawni stypendystów lub pełnoletni stypendyści zobowiązani są dostarczyć niżej wymienione dokumenty niezbędne do wypłaty stypendium:
    
  • Oświadczenie uczestnika projektu  - POBIERZ,
  • Formularz danych stypendysty - POBIERZ,
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie Oświadczenia uczestnika projektu oraz Formularza danych stypendysty najpóźniej do dnia 15 maja 2015 r.  (decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii UMWP lub data stempla pocztowego).
 
Dokumenty należy wypełnić pismem drukowanym, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem (w przypadku stypendysty niepełnoletniego dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny) i dostarczyć:
 
·           osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy
ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku lub do siedziby Departamentu Edukacji i Sportu przy ul. Długi Targ 1-7 w Gdańsku,
·           drogą pocztową na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem "PROJEKT STYPENDIALNY - imię i nazwisko ucznia".
 
Prosimy, aby dokumenty każdego ze stypendystów (w przypadku wysyłania dokumentów przez szkołę) umieszczone zostały w oddzielnych koszulkach.
 
 
Osoby do kontaktu:
Joanna Rydzewska-Pieczonka, tel. 58 32 68 425,
Joanna Wiśniewska, tel. 58 32 68 813,


Spotkania upowszechniające edukację morską, w ramach Forum Pomorskiej Edukacji
Data: 2014.09.16 15:11
Zapraszamy do udziału w subregionalnych spotkaniach upowszechniających Pomorski Program Edukacji Morskiej w miejscowościach: Starogard Gdański, Wejherowo, Chojnice oraz Słupsk.
czytaj więcej...
 

Sprawozdania końcowe z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego Uczniów
Data: 2014.06.18 13:46
Dobiega końca realizacja projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
czytaj więcej...
 

Konferencja upowszechniająca Pomorski Program Edukacji Morskiej.
Data: 2014.06.06 08:32
Zapraszamy szkoły do udziału w konferencji upowszechniającej Pomorski Program Edukacji Morskiej. Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 16 czerwca 2014 roku w AMBER EXPO ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
czytaj więcej...
 

Bezpłatne warsztaty - Praca metodą projektu w edukacji morskiej.
Data: 2014.02.12 15:10
Zapraszamy do udziału w 5-godzinnych bezpłatnych warsztatach - Praca metodą projektu w edukacji morskiej. Szkolenie odbędzie się w siedzibie organizatora – w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, s. 316.
czytaj więcej...
 

Stypendia na rok szkolny 2013/2014 zostały wręczone
Data: 2014.01.24 08:54
11 grudnia 2013 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1 odbyła się uroczysta gala, w trakcie której 400 uczniom szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych przyznane zostały sdtypendia na rok szkolny 2013/2014. Stypendia realizowane są przez Departament Edukacji i Sportu w ramach siódmej edycji projektu systemowego „Pomorskie -dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego”.
czytaj więcej...
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5