Gospodarka i praca

Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 
 
Wrota Pomorza 
 
Gospodarka i praca 
 
Aktualności 
 
Aktualności 2011


Rynek pracy w 2020 rokuJakie kwalifikacje zawodowe wzmacniać w obliczu dynamicznie zachodzących zmian gospodarczych? Identyfikacja najbardziej pożądanych na rynku umiejętności i zawodów w praktyce jest możliwa tylko dzięki określeniu kierunków rozwoju poszczególnych branż. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badania typu foresight, prognozujące trendy na rynku pracy. Dzięki projektowi można przewidzieć, jakie kompetencję pracowników będą ważne w przyszłości oraz jakie profesje mogą się pojawić.
 
Największa liczba nowych zawodów może pojawić się w sektorach, które rozwijają się bardzo dynamicznie, czyli informatycznym i telekomunikacyjnym. Branże te będą generować nowe miejsca pracy, wymagające ściśle określonych kompetencji o niszowym charakterze. Eksperci projektu prognozują, że poszukiwani będą, deficytowi już dziś, teleinformatycy i mechatronicy, a także eksperci sieciowi, specjalizujący się w projektowaniu, wdrażaniu i administrowaniu sieci komputerowych. Badacze przewidują, że równie prężnie, jak w sektorze ICT, miejsca pracy będą się pojawiać w branży biotechnologicznej. Można ją uznać za wiodącą z uwagi na możliwość jej wykorzystania w różnych dziedzinach przemysłu. Znaczące będą także: nanotechnologia, ekologia i energetyka.
 
Kolejną kategorię zawodów przyszłości tworzą zawody internetowe: copywriter, projektant witryn internetowych czy analityk ruchu na stronach www. Do niej należą także te związane z organizacją i sposobem prezentacji zawartości stron www lub opracowywaniem strategii firmy, dotyczącej komunikacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail channel specialist).
 
Przyszłość stoi także przed wszelkiego rodzaju tradycyjnymi usługami związanymi z takimi dziedzinami, jak finanse czy edukacja. Poszukiwanymi profesjami staną się wirtualny prawnik i nauczyciel. Zdaniem ekspertów, należy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na stanowiska związane z mediami, organizowaniem podróży oraz tych, które łączą rozrywkę z dbałością o wygląd fizyczny.
 
Identyfikacja umiejętności kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw może mieć kluczowe znaczenie w rozwijaniu polskiej gospodarki. Jak pokazuje badanie, coraz bardziej pożądane będą tzw. kompetencje kluczowe (społeczne), czyli umiejętności rozwijane niezależnie od rodzaju pracy, zawodu i stanowiska. Wyniki projektu wskazują, że w tym zakresie doskonalić się będą musieli zarówno pracownicy, jak i menedżerowie. Wśród pracowników najwyżej ceniona będzie zdolność do szybkiego przekwalifikowania się i mobilność, a wśród kadry zarządzającej – umiejętność funkcjonowania w międzynarodowym środowisku. Na dalszych miejscach znalazły się języki obce, wykorzystanie technologii informatycznych i mobilnych, ugruntowane podstawy matematyki, komunikacja interpersonalna i autoprezentacja, praca w zespole i zarządzanie nim.
 
Informacje o przewidywanych trendach na rynku pracy są szczególnie istotne w kontekście zmian demograficznych, jakie nas czekają w ciągu najbliższych lat. Jak pisze profesor Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej, w Polsce ulegnie przyspieszeniu proces starzenia społeczeństwa. Według prognoz, w latach 2010-30 nastąpi silny spadek liczby osób aktywnych zawodowo, a wzrośnie aż o 3,2 mln liczba osób w wieku emerytalnym. Taki stan rynku pracy oraz starzejące się społeczeństwo będą wymagać od obecnych pracowników stałego uzupełniania wiedzy, podnoszenie kompetencji i przede wszystkim umiejętności zmiany kwalifikacji.
 
Na stronie www.inwestycjawkadry.pl, przygotowanej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dostępna jest największa baza szkoleń w Polsce, zarówno komercyjnych jak i współfinansowanych z funduszy unijnych. W bazie znajdują się szkolenia rozwijające wspomniane kompetencje przyszłości, jak np. skuteczne porozumiewanie się, podstawy kreatywności i innowacji czy warsztaty budowania współpracy.
 

Zawody, które będą poszukiwane w 2020 r.

                                 Zawody, które będą poszukiwane na rynku pracy w 2020 roku
                                Źródło: www.inwestycjawkadry.pl
Opr. BMG


Publikujący: Bożena Micun-Gusman, data publikacji: 2011.03.14 13:03