Gospodarka i praca

Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 
 
Wrota Pomorza 
 
Gospodarka i praca 
 
Aktualności 
 
Aktualności 2011


Szerokopasmowe PomorskieW Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, 4 listopada 2011 r., odbyło się spotkanie informacyjne „Szerokopasmowe Pomorskie”. Zostało zorganizowane przez samorząd województwa pomorskiego i Telekomunikację Polską, a uczestnikami byli przedstawiciele gmin i powiatów naszego województwa oraz Macieja Koziara, dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze szczegółami projektu „Szerokopasmowe pomorskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego”, którego realizację rozpoczęła Telekomunikacja Polska oraz omówienie zakresu współpracy TP z jednostkami samorządowymi.
 
Spotkanie otworzył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przypominając, że jednym z głównych celów polityki spójności UE jest zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu i usług społeczeństwa wiedzy. Następnie poinformował, że w chwili obecnej niezbędny jest szybki proces zmierzający do przygotowania dokumentacji przez Telekomunikację Polską w celu podpisania umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji projektu. Zaapelował także do przedstawicieli samorządów o współpracę i pomoc przy przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dla projektu TP, którego realizacja będzie miała wpływ na rozwój naszego regionu. Na zakończenie marszałek Struk stwierdził, że tak duży projekt to wyzwanie nie tylko dla beneficjenta, ale wszystkich osób obecnych na spotkaniu, a sukces i efekty jego realizacji będą odczuwalne przez wiele lat dla mieszkańców województwa pomorskiego.
 
Dalszą część spotkania poprowadzili przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej:
  • Krzysztof Witoń – pełnomocnik zarządu TP ds. rozwoju sieci szerokopasmowej,
  • Krzysztof Czopek – dyrektor regionu Grupy TP Północ,
  • Tomasz Kowal – dyrektor inwestycji Grupy TP,
  • Hanna Kontkiewicz-Chachulska – doradca TP.
 
Zaprezentowano zakres inwestycji TP w ramach porozumienia z UKE, z omówieniem gminy Trzcianka, w której jako w pierwszej zakończono inwestycje zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenie całej gminy.
 
Następnie przedstawiono zakres działań TP, dotyczący rozwoju nowoczesnych usług i rozwiązań, a także edukacji. W dalszej części szczegółowo omówiono zakres planowanego projektu. Przypomnijmy, że projekt przygotowany przez Telekomunikację Polską został wybrany do realizacji w sierpniu tego roku w wyniku konkursu nr 2.2.1._1 „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu przewiduje się wybudowanie sieci optotelekomunikacyjnej o łącznej długości 1614 km, która umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu przez mieszkańców 253 miejscowości oraz modernizację istniejącej sieci optotelekomunikacyjnej do 58 miejscowości.
 
Powstanie 220 nowych punktów dostępowych, modernizacji zostaną poddane 33 obiekty TP, które obecnie nie mają możliwości świadczenia usług szerokopasmowych ze względu na brak połączenia z siecią światłowodową. Miejscowości te znajdują się na terenie 17 powiatów i 66 gmin, a zamieszkuje je ok. 153 tys. osób. W miejscowościach objętych modernizacją mieszka ponad 500 tys. mieszkańców. Łączną wartość projektu określono na 156 mln zł, z czego dotacja z RPO-WP wyniesie 36 mln zł, co stanowi 37,64% wartości projektu. Inwestycja planowana przez Telekomunikację Polską zrealizowana ma zostać do końca 2013 r.
 
Jednym z ostatnich punktów spotkania było omówienie zakresu pomocy, jaką mogą udzielić samorządy operatorowi przy realizacji projektu. Zagadnienia w tym zakresie przedstawił Piotra Gehrmann – członek zarządu firmy Relacom, która będzie realizowała na zlecenie TP projektowanie sieci. Zwrócił on uwagę na takie kwestie jak: wydawanie kopii map zasadniczych, wydawanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, uzyskanie zgody na ułożenie kabla światłowodowego w pasie drogowym czy rozpropagowanie idei projektu na terenie gminy.
 
Na zakończenie przedstawiciele TP zwrócili uwagę na gwarancję otwartości i dostępności wybudowanej sieci dla wszystkich operatorów oraz przedstawili korzyści dla regionu z realizacji projektu, z których za najważniejszą należy uznać stworzenie rzeczywistej możliwości dostępu do Internetu dla mieszkańców na obszarach wykluczonych cyfrowo.
 
Wykaz miejscowości, w których będzie realizowany projekt TP, można pobrać ze strony internetowej: www.pomorskie.eu/pl/praca/aktualnosci/2011/internet_dla_kazdego_wykaz_miejscowosci_tp2011.
 
Zobacz prezentację przedstawioną podczas spotkania.
 
 
Opr. BMG


Publikujący: Bożena Micun-Gusman, data publikacji: 2011.11.14 13:20