Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Menu podmiotoweUzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych


Informację udostępniono: 30.11.2010 10:49
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2012 11:14


Przedmiot sprawy:
wydanie karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006, Nr 191, poz.1410)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2007, Nr 112, poz.775)
    
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego
  • kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu ratownika medycznego
 
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27
80-210 Gdańsk
Dokumenty można przesłać pocztą na ww. adres lub złożyć osobiście.
 
Forma załatwienia sprawy:
Karta doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego
 
Opłata:
Nie dotyczy
 
Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów
 
Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Beata Gołuńska
tel. (58) 30 77 186, fax (58) 30 77 188
pok. 240
 
Przekazanie informacji o załatwieniu sprawy:
Informacja o załatwieniu sprawy przekazywana jest telefonicznie, odbiór karty następuje osobiście lub drogą pocztową.
Data/czas wytworzenia:
2010.11.30 10:38

Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Elżbieta Bagrowska

Wprowadził(a):
Elżbieta Bagrowska

Zatwierdził(a):
Elżbieta Bagrowska