Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Pomorski Urząd Wojewódzki 
 
Urząd Wojewódzki 
 
Wydziały PUW 
 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Rodzaje załatwianych spraw przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Informację udostępniono: 21.10.2008 07:32
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2014 23:22


 Oddział Ewidencji Ludności i Egzekucji Administracyjnych

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. Wyznań, Opieki nad Grobami Wojennymi - Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 

 

  Oddział ds. Cudzoziemców

 

        Sprawy dot. legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

    

       Sprawy dot. rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich

       rodzin niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej

       Polskiej: 

 

        Sprawy dot. zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP:


 

 Oddział ds. Obywatelstwa Polskiego, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych

   

  Oddziały Paszportów

 

 


 

Data/czas wytworzenia:
2011.08.15 10:42

Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Bernard Mathea

Wprowadził(a):
Kordian Broda

Zatwierdził(a):
Łukasz Jaskuła