Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej

Menu podmiotoweDzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego


Informację udostępniono: 15.04.2008 11:43
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2013 11:30


WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI

samodzielne stanowiska pracy

REDAKCJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ul Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 I piętro, pokój nr 190

Tel.: (58) 30-77-384

e-mail: dziennik@gdansk.uw.gov.pl

 

 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego
W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) - od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej, dostępny na odrębnej stronie internetowej pod adresem
 
                              http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl
 
Na podstawie art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172), wydawanie wydruków aktów normatywnych - opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Monitorze Polskim B, Dzienniku Unii Europejskiej oraz Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym - jest odpłatne. Koszt wydrukowania jednej strony wynosi 0,08 zł. brutto.
           Jednocześnie informujemy, że w/w publikatory są dostępne w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu i do pobrania w godzinach pracy urzędu (7.45-15.45)  na stanowisku komputerowym w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego w pokoju nr 190.
  
  
            Dzienniki Urzędowe Województwa Pomorskiego z lat 2001 - 2011 dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 
           Na stronie tej znajdują się teksty Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego, udostępnione w formacie pdf. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tam aktów prawnych (dotyczy dzienników wydanych przed rokiem 2012).
 
Zbiory Dzienników Urzędowych Województwa Pomorskiego wersji papierowej od roku 1945 do 30 grudnia 2011 roku wraz z wydanymi do nich skorowidzami - udostępniane są do wglądu w siedzibie Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowej 21/27, pok. nr 190 w godzinach od 745 do 1545; tel. (58) 30- 77-384.
 
Archiwalne egzemplarze Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego (z lat 2001 – 2011 - do wyczerpania nakładu), można nabyć w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. nr (0) 514-601-773.
 
 
 
Data/czas wytworzenia:
2013.04.09 11:05

Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Jacek Karpiński

Wprowadził(a):
Monika Sadowska

Zatwierdził(a):
Jolanta Kwiecień