Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tczewie - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tczewie - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 
 
PSSE Tczew 
 
Nadzór sanitarny 
 
Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży


HDiM


Informację udostępniono: 29.01.2014 19:13
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2014 19:21


STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY
 
mgr  Katarzyna Rózyńska
tel: (58) 531-39-32 (31) w. 21
e-mail: hdm@psse.tczew.pl
 
 Do zadań Higieny Dzieci i Młodzieży należy:
  • nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym miejsc nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą, w tym żłobków, placówek oświatowo-wychowawczych i szkół wyższych,
  • kontrola higieny procesów nauczania,
  • wydawanie opinii na temat spełnienia wymagań higieny w budynku, w którym będzie działać szkoła lub placówka oświatowa.
W ramach tego pracownicy wykonują następujące czynności:
  • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
  • nakazywanie usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
  • inne czynności wynikające z przepisów prawa.
 


Wprowadził(a):
Maria Wons

Zatwierdził(a):
Maria Wons