Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Powiaty Pomorza 
 
lęborski 
 
PCPR Lębork 
 
Wnioski do pobrania 
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Informację udostępniono: 27.06.2008 12:09
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2013 12:46


pobierz - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoba dorosła)

 

pobierz - Druk zaświadczenia lekarskiego (osoba dorosła)

 

pobierz - Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla dziecka)

 

pobierz - Druk zaświadczenia lekarskiego (dla dziecka)

 

pobierz - Druk - informacja o zakresie opieki sprawowanej nad dzieckiem (do wniosku o wydanie orzeczenia)

 

pobierz - Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (osoba dorosła)

 

pobierz - Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dziecka)

 

pobierz - Wniosek o zmianę orzeczenia

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
 
Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić
z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 roku
zmieniąjace Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Dziennik Ustaw Nr 224 - 17698 - Poz.1803


Wprowadził(a):
Małgorzata Jarosz

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Bednarek