Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Starostwo Gdańskie - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Starostwo Gdańskie - wersja archiwalna

Menu podmiotoweWydział Komunikacji


Informację udostępniono: 15.12.2009 11:47
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014 10:21


Wydział Komunikacji
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
– wejście od strony Banku Millennium

Godziny przyjęć interesantów :
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.30 – 16.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 14.00
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
NUMER TELEFONU
NUMER WEWNĘTRZNY
 
NR POKOJU
NACZELNIK
 
773-12-22
666
Anna Petter
komunikacja@powiat-gdanski.pl
3
Z-CA NACZELNIKA
 
773-12-77
667
Anna Tychmanowicz-Parzysz
2
TRANSPORT DRGOWY
 
773-12-88
660
Wioleta Nowicka
2
INFORMACJA
 
773-12-63
 
663
Agnieszka Bielecka
SALA
OBSŁUGI
773-12-63
 
663
Ewelina Necel
REJESTRACJA POJAZDÓW
773-12-62
 
662
Aleksandra Musiała
773-12-62
 
662
Magdalena Imianowska
773-12-62
 
662
Elżbieta Brygała
773-12-61
 
661
Joanna Truskowska
773-12-61
 
661
Elżbieta Żochowska
 
Wiesława Telążka
PRAWO JAZDY
773-12-65
 
665
Regina Taruć
773-12-65
 
665
Marta Lewkowicz
773-12-64
 
664
Agata Mirowska
KASA
 
773-12-69
669
Barbara Nowak
FAX
 
773-12-68
668
-------------------
 

 e-mail

komunikacja@powiat-gdanski.pl,

transport@powiat-gdanski.pl

prawajazdy@powiat-gdanski.pl

 

 

 

Zakres spraw:
 
Wydział Komunikacji prowadzi i odpowiada za realizację zadań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracją pojazdów, wydawaniem licencji i zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy, prowadzeniem ewidencji i nadzorem działalności regulowanej dotyczącej stacji kontroli pojazdów oraz szkół nauki jazdy.
 
Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy w szczególności:
 
1.      prowadzenie spraw i wydawanie decyzji związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych;
2.      prowadzenie spraw i wydawanie decyzji związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych, pozwoleń badawczych i tablic rejestracyjnych badawczych;
3.      przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji;
4.      wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
5.      wydawanie kart pojazdów dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP;
6.      dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym;
7.      wydawanie wtórników dokumentów dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych;
8.      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
9.      przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu;
10. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji związanych z wyrejestrowaniem pojazdu;
11. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
12. kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne;
13. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
14. prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
15. wydawanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych pojazdów i cofanie tych uprawnień;
16. wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
17. wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wprowadzanie zmian danych w tych dokumentach;
18. dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowego;
19. przyjmowanie od kierowców zawiadomienia o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, wydawanie wtórników prawa jazdy i przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału;
20. prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
21. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
22. prowadzenie ewidencji instruktorów prowadzących szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem i wydawanie legitymacji instruktora;
23. prowadzenie nadzoru nad szkoleniami osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem;
24. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
25. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem;
26. przyjmowanie od Policji lub Prokuratury zatrzymanego prawa jazdy,
27. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
28. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie;
29. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem egzaminów po ukończeniu szkoleń w zakresie transportu drogowego taksówką;
30. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
31. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie wydawania, odmowy wydawania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych przewozów specjalnych w transporcie drogowym na obszarze Powiatu;
32. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej obejmującej sąsiednie miasto, lub na liniach, których zasięg przekracza obszar jednego powiatu w ramach jednego województwa;
33. sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
34. wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób i rzeczy;
 
 
Wysokość opłat za wydawane dokumenty:
 
1.      dowód rejestracyjny - 54,00 zł
2.      komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł
3.      nalepka kontrolna - 18,50 zł
4.      pozwolenie czasowe: 13,50 zł,
5.      pozwolenie czasowe wydawane na wniosek właściciela pojazdu (w celu umożliwienia: wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy) - 18,50 zł,
6.      Tablice rejestracyjne samochodowe 80,00 zł 
7.      Tablica motocyklowa 40,00 zł
8.      Tablica motorowerowa 30,00 zł
9.      Tablice indywidualne 1 000,00 zł 
10. Tablice samochodowe zabytkowe 100,00 zł
11. Tablica motocyklowa zabytkowa 50,00 zł
12. Tymczasowe tablice samochodowe 30,00 zł
13. Tymczasowa tablica motocyklowa 12,00 zł
14. Tymczasowa tablica motorowerowa 12,00 zł
 
Opłaty za wydanie:  
1.      prawa jazdy – 100 zł
2.      międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł
3.      pozwolenia do kierowania tramwajem – 30 zł
 
 


Wprowadził(a):
Marek Ostapiuk

Zatwierdził(a):
Piotr Aszyk