Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Starostwo Gdańskie - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Starostwo Gdańskie - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Powiaty Pomorza 
 
gdański 
 
Nabór na stanowiska urzędnicze


Powiat Gdański - ogłoszenie o naborze


Informację udostępniono: 28.09.2007 19:42
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2007 19:42


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Starosta Gdański
ogłasza nabór na   wolne stanowisko pracy :
kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków
 w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16,
 83-000 Pruszcz Gdański
 
1. Wymagania niezbędne:
1)      Wyższe wykształcenie geodezyjne,
2)      uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 (dodatkowym atrybutem jest znajomość gleboznawczej klasyfikacji gruntów)
3)      minimum 4- letni staż pracy, w tym 3- letni staż pracy w administracji geodezyjnej,
4)      znajomość przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii, ewidencji gruntów i budynków, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu Cywilnego
5)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,   
6)      kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
2. Wymagania dodatkowe:
1)      biegła obsługa programów komputerowych – środowisko Windows i pakiet Office,
2)      umiejętność organizacji pracy w zespole, komunikatywność i operatywność.
      
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków :
1)      wydawanie decyzji o zmianie klasyfikacji gruntów i o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
2)      wprowadzanie i zatwierdzanie zmian w operacie ewidencji gruntów,
3)      wydawanie dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków.
 
4. Wymagane dokumenty:
1)      Życiorys – CV wraz ze zdjęciem.
2)      List motywacyjny.
4)      Dokumenty poświadczające wykształcenie.
5)      Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6)      Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Starosty Gdańskiego ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański lub pocztą na adres   Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko - kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w terminie do dnia 15.10.2007 roku.
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty: cv oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)      
 
 

Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Elżbieta Szweda

Wprowadził(a):
Piotr Aszyk

Zatwierdził(a):
Piotr Aszyk