Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku - wersja archiwalna

Menu podmiotoweMenu przedmiotowe

Informację udostępniono: 09.02.2007 10:00
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2012 14:18WITAMY NA STRONIE
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LĘBORKU

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LĘBORKU
ul. Mieczysława Stryjewskiego 37, 84-300 Lębork
telefony:
centrala: 0-59/ 863 33 11; 0-59/ 863 33 66; 0-59/ 863 15 98;
sekretariat: 0-59/ 863 30 15;
fax: 0-59/ 863 15 99;
e-mail: sekretariat.lebork@straz.gda.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
Powiatowe Stanowisko Kierowania oraz Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza: obsada całodobowa.


Lębork, dnia 26 marca 2012 r.

Komunikat Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku
dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności
w komunikowaniu się.
Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi”, mogą wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:
 1. korzystanie z poczty elektronicznej: sekretariat.lebork@straz.gda.pl
 2. przesyłanie faksów: 59 863-15-99
 3. stronę internetową:
  Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku: www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kppsp_lebork

  Stronę Internetową Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku: www.strazpozarnalebork.pl – zakładka Dane teleadresowe

Ponadto Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo-migowym bądź też innym podstawowym środkiem komunikowania się, dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku i złożone:
 1. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30,
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, ul. Stryjewskiego 37, 84-300 Lęborku,
 3. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat.lebork@straz.gda.pl,
 4. poprzez wysłanie faxu na numer 59 863-15-99.


KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Lęborku

(-) bryg. Jan Drozd

Wprowadził(a):
Arkadiusz Bednarek

Zatwierdził(a):
Bogdan Madej