Gmina Rzeczenica
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Rzeczenica

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Rzeczenica 
 
Gmina Rzeczenica


Gmina Rzeczenica


Informację udostępniono: 29.04.2008 15:05
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2013 09:46


GMINA RZECZENICA  
77-304 Rzeczenica
ul. Człuchowska 26 

 

 interesantów zapraszamy w godzinach:
poniedziałek,
od godz. 8.00 do 16.00


wtorek, środa, czwartek, piątek
od godz. 7.15 do 15.15

telefony:
+48 (059) 83 31 694

+48 (059) 82 18 606

fax: +48 (059) 83 31 722

 

internet

www: www.rzeczenica.pl
e-mail: gmina@rzeczenica.pl

ePuap: /r1me2w72jc/skrytka

 

 


Wszelkie płatności należy dokonywać na niżej wymienione konta bankowe.
Wpłat można dokonywać w kasie banku lub na poczcie.

REGON:  770979714

NIP: 843-15-39-021


Wpłaty dla Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Rzeczenica, nr konta: 02 9326 0006 0030 5189 3000 0010
Wpłaty należności podatkowych mogą być dokonywane również u Sołtysów

 

 

Wpłaty dla Straży Gminnej:

Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Rzeczenica, nr konta: 46 9326 0006 0030 5189 2000 0070 
 

 

Wpłaty na rzecz  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o.:

 tj. opłaty cmentarne, należności za wodę, ścieki oraz czynsze:

Bank Spółdzielczy w Człuchowie O/Rzeczenica, nr konta: 76 9326 0006 0030 5219 2000 0010 
  

 

 


Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy

  Skarbnik Gminy  
Struktura organizacyjna urzędu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Kodeks Etyki pracownika Urzędu Gminy w Rzeczenicy
Wprowadził(a):
Małgorzata Bieńkowska

Zatwierdził(a):
Małgorzata Bieńkowska