Urząd Gminy Koczała - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Gminy Koczała - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Koczała 
 
Urząd Gminy Koczała 
 
Sprawy/druki do pobrania


Oświadczenia o zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym rodziców, męża, żony itp. na wniosek zainteresowanej osoby, zeznanie świadków stwierdzające pracę zainteresowanej osoby w gospodarstwie rolnym.


Informację udostępniono: 14.03.2008 12:11
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2008 13:14


SPRAWA:
- oświadczenia  o zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym rodziców, męża, żony itp.  na wniosek zainteresowanej osoby,
- zeznanie świadków stwierdzające pracę zainteresowanej osoby w gospodarstwie rolnym.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Gminy Koczała , ul. Człuchowska 27,   tel. (059)8574258 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:
Sekretarz Gminy oraz  Inspektor ds. zamówień publicznych, spraw socjalnych , zaopatrzenia materiałowego oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- dowód osobisty zainteresowanej osoby,
- świadkiem musi być osoba pełnoletnia, starsza od osoby zainteresowanej,  jedna osoba może być spokrewniona,
- dwóch świadków wraz z dowodami osobistymi, w przypadku gdy świadkiem  jest emeryt lub rencista legitymacja emeryta lub rencisty.
OPŁATY:
Oświadczenie i zeznanie  wydawane jest na wniosek zainteresowanie osoby i nie podlega opłacie skarbowej.
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
-„ od ręki ”  po uprzednim uzgodnienie terminu,
- sporządzenie oświadczenia i zeznania świadków.

DRUKI DO POBRANIA


Wprowadził(a):
Edyta Dziewińska

Zatwierdził(a):
Edyta Dziewińska