Urząd Gminy Gniewino - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Gminy Gniewino - wersja archiwalna

Menu podmiotoweMenu przedmiotoweWitamy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gniewino


Informację udostępniono: 13.07.2006 10:18
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2013 12:08 

Urząd Gminy Gniewino

Ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino 
tel. 058 676 76 77
fax 058 676 72 26

 

Gmina Gniewino

NIP: 588-21-25-449

 

e-mail: gniewino@gniewino.pl

www.gniewino.pl

 
NUMER KONTA:
Kaszubski Bank Spółdzielczy Wejherowo Oddział Gniewino
Nr 92 8350 0004 4200 7745 2000 0010
 

 

     Gmina Gniewino jest gminą wiejską położoną na północy województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Jej obszar, o powierzchni 176 km2, zamieszkiwany przez ponad 6800 mieszkańców, stanowi część niezwykle malowniczego Pobrzeża Kaszubskiego. Niewielka odległość od wybrzeża Morza Bałtyckiego (ok. 10 km od północnej granicy), bogactwo i piękno lasów oraz malownicze krajobrazy nad jeziorami: Żarnowieckim, Salińskim, Dąbrze, Czarnym oraz Choczewskim kuszą wszystkich pragnących znaleźć się w miejscu zacisznym, czystym i spokojnym.
     Gmina Gniewino sąsiaduje z czterema wiejskimi gminami powiatu wejherowskiego - od południowego wschodu z gminą wiejską Wejherowo, od południa z gminą Luzino, od południowego-zachodu z gminą Łęczyce, od północnego-zachodu z gminą Choczewo; oraz jedną gminą powiatu puckiego - od północnego-wschodu z gminą Krokowa.
     Obszar gminy omijają międzyregionalne trasy komunikacyjne, zarówno drogowe, jak i kolejowe. Najbliższa droga relacji Gdynia – Szczecin przebiega w odległości ok. 5 – 7 km od południowej granicy gminy. Przez gminę przebiega droga o randze regionalnej - relacji Wejherowo – Choczewo. Główny ośrodek gminy – miejscowość Gniewino, dzieli od ośrodka powiatowego – Wejherowa – odległość ok. 20 km. Natomiast odległość od centrum Gdyni wynosi ok. 44 km, a od Gdańska - miasta wojewódzkiego - ok. 70 km. Główny ośrodek sąsiedniego powiatu – Lębork, położony jest tymczasem w odległości ok. 28 km od Gniewina. Najbliższe miejscowości nadmorskie, to: Białogóra oraz Dębki
     Walory środowiska kulturowego to główne zasoby, na jakich opiera się rozwój turystyki w naszej Gminie. Właściwie utrzymane, estetycznie zagospodarowane i eksponowane walory kulturowe są z jednej strony wyrazem dumy, ale i szacunku, troski mieszkańców tych terenów o własne dziedzictwo kulturowe, a jednocześnie tworzą harmonijny krajobraz, który już sam w sobie jest dużą atrakcją turystyczną. W dużej mierze nie uległ on jeszcze zniszczeniu ani nie poddał się dominacji form współczesnych. Dobrze zachowały się - ważne dla dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich - tradycyjne układy rozplanowania zagród oraz historyczne formy zabudowy wiejskiej. Poza tym zachowało się wiele - choć stopniowo ulegają zniszczeniu - historycznych budynków zarówno dworskich, jak folwarcznych, a w szczególności obiektów gospodarczych. Dobrze zachowane, choć w dużej mierze nierozpoznane i nie eksponowane pozostaje także dziedzictwo archeologiczne gminy. Na krajobraz kulturowy gminy Gniewino, jako ważny element dziedzictwa kulturowego, składają się:
- zespoły pałacowo-parkowe, dworsko-parkowe i zabudowa związanych z nimi folwarków (dwory, pałace, parki, ogrody, budynki czworaków, folwarczne zabudowania gospodarcze),
- obiekty architektury wiejskiej (chaty, domy mieszkalne, budynki gospodarcze),
- kościoły,
- cmentarze,
- młyny,
- budynki straży celnej z pocz. XX w.,
- historyczne układy ruralistyczne (układy rozplanowania wsi i zespołów wiejskich),
- historyczne układy rozplanowania zagród,
- tradycyjne formy budynków
     Pod względem folklorystycznym Gmina Gniewino należy do regionu Kaszub Północnych. Ze względu jednak na przedwojenne podziały historyczne i na fakt, iż na obszarze gminy nie mieszka zbyt wiele osób ludności kaszubskiej, dziedzictwo kaszubskie nie jest tu silnie reprezentowane. Właściwie jedyną silnie eksponowaną, folklorystyczną atrakcją na terenie gminy jest skansen w „Nadolu” prezentujący zagrodę gburską – dużą zagrodę bogatego chłopa, oraz zagrodę rybacką („Rybacka Chata Kuhrów”). Skansen, jako oddział Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku, jest także organizatorem największej folklorystycznej imprezy, która odbywa się w gminie – jarmarku ludowego pn. „Krancbal”. Pierwszy taki jarmark odbył się w sierpniu 2002 roku, na stałe wpisując się w kalendarz imprez kulturalnych gminy. Cyklicznie także odbywa się tam tradycyjna, reaktywowana w ostatnich latach tzw. wodno-piesza pielgrzymka z Nadola do Żarnowca na Odpust Św. Anny. 
     Tradycję kaszubską kultywuje się także w szkołach oraz poprzez pracę Gminnej Bilbioteki Publicznej, przy której zorganizowane zostało w ostatnich latach ognisko lokalnych twórców ludowych. Tu - poprzez meetingi, wystawy i spotkania z artystami, popularyzuje się tradycyjne formy rzemiosła i rękodzieła.  

Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):
Justyna Kuźma

Wprowadził(a):
Gabriela Kunath

Zatwierdził(a):