Urząd Miejski w Brusach
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Miejski w Brusach

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Brusy 
 
Załatwianie Spraw 
 
Gospodarka Przestrzenna 
 
Zagospodarowanie przestrzenne


Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Informację udostępniono: 31.05.2007 11:33
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2013 13:56


 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 


Wydział:
Gospodarki Przestrzennej

biuro nr 29
Wojciech Czapiewski
tel. 52 39 69 364


Podstawa prawna:

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu przestrzennego (poza sprawami związanymi z budownictwem mieszkaniowym) – uzależniona od liczby stron


Termin odpowiedzi:

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


Jednostka odpowiadająca:

Burmistrz Brus


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Dokumenty
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 Wprowadził(a):
Halina Osowska

Zatwierdził(a):
Karol Goebel