Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie - wersja archiwalna

Menu podmiotoweOgłoszenia i komunikaty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie


Informację udostępniono: 30.01.2012 21:12
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2012 22:56


Informacja o rozpoczęciu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie rekrutacji do kontynuacji projektu "Sięgnijmy po szansę" na lata 2012/2014 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, prioprytet vii promocja integracji społecznej, działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

  

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny w ramach projektu „Sięgnijmy po szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Zapytanie o cenę
W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie projektu „Sięgnijmy po szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prosimy zainteresowane firmy o przedstawienie kosztorysu kursów i szkoleń na rok 2012.
Zapytanie nie jest zobowiązujące, stanowi tylko rozpoznanie cenowe. Można składać oferty na wykonanie zadania w całości lub w części.

 

 

Zapytanie ofertowe
w sprawie zrealizowania jednodniowego wyjazdowego spotkania integracyjno–edukacyjnego
w miesiącu czerwcu w ramach projektu „Sięgnijmy po szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

 Wprowadził(a):
Dariusz Dąbrowski

Zatwierdził(a):
Dariusz Dąbrowski